Jakt och fritid

Att vara ute i skog och mark är kanske något av det bästa som finns, eller rättare sagt, det är det bästa som finns.

DEN VACKRA NATUREN

Möjligheterna när man befinner sig ute i naturen är som bekant stora, man till exempel jaga, fiska, plocka bär, klättra, vandra eller helt enkelt bara njuta av naturen.

Jakt är en aktivitet som är populärt hos oss svenskar framför allt i de norra delarna av landet där utbudet av bytesdjur är betydligt större än i södra Sverige. Några djur som är vanliga att jaga är till exempel rådjur, hjort, vildsvin och så förstås skogens konung, älg. För många är älgjakten säsongens absoluta höjdpunkt när den drar igång under hösten.

För den som inte jagar finns det som sagt mycket annat man kan ägna sig åt i friluftsväg, som till exempel fiske, något vi i Sverige har goda möjligheter till med våra tusentals sjöar och andra vattendrag.

ÄLGJAKTEN

ÄlgjaktDet som förmodligen flest tänker på när de hör ordet “jakt” skulle vi tippa är älgjakten. Älgjakten är utan tvivel en mycket svensk företeelse, även om det förstås jagas även i andra länder. Jakten kan sägas att den bedrivs framförallt i rekreationssyfte för utövarna, men den har även en funktion att motverka att de svenska skogarna får för stor population av älgar, vilket på sikt skulle innebära ökade trafikolyckor, skogsskador eftersom en för stor population av älgar skulle innebära att de helt enkelt skulle äta upp för mycket av skogens växtlighet.

Jakten leder förstås även till att jägarna tillskansar sig kött via de skjutna djuren från jakten. Jakttiden bestäms av klimatet och tiden för brunsten bland älgarna. I huvudsak brukar jakten i södra Sverige starta när brunstperioden för älgarna är över, vilket brukar infalla i början av oktober. I norra Sverige startar jakten första måndagen i september, alltså innan brunstperioden är över. Längden på jakten bestäms varje år av länsstyrelsen.