Skogsägaren

Som skogsägare så har du ett ansvar för din skog, och att kunna äga en skog är en förmån som inte alla har. Att få möjligheten att driva ett aktivt skogsbruk innebär mycket jobb men också en stor ekonomisk potential. Som skogsägare så är förvaltningen av vilt även viktigt, man ser till att storleken på olika viltstammar stämmer efter uppsatta mål och inte blir för stora. Det gäller att se till så att skog, djur och natur lever i symbios med varandra.

Att sköta om sin skog kräver både utrustning och arbetstimmar, detta för att det inte ska växa hej vilt och bli snårskog. Man behöver gallra i sin skog och ta bort träd som inte håller samma kvalité som andra träd som finns inom området detta görs med maskiner av olika slag. Man behöver plocka bort rötter som inte är levande för att göra plats åt andra större levande rötter som ger näring åt de friska levande träden för att de ska växa sig starka och ge bra avkastning. Man gallra sin skog flera gånger från det att skogen är ungefär 30 år.

Att avverka skog innebär att man tar bort i princip all skog på ett bestämt område för att kunna plantera ny skog och få en ny generation skog. Det brukar göras en, kanske två slutavverkningar under en skogsägares tid och vanligtvis så sker denna avverkning när skogen kommit upp i en ålder av hundra år, då kan lönsamheten vara som störst. Som ny skogsägare får man se till att sköta om den skog man har och hålla kolla på vilken skog som är på tur för att avverkas. Hämta gärna tips från andra skogsägare så att du får full koll på hur det fungerar om du känner dig osäker på något.